Ja, dit kan zeker! Wij raden al onze leden dan ook aan om persoonsgegevens zoveel mogelijk af te schermen. Onnodig persoonlijke informatie delen maakt je kwetsbaar voor kwaadwillenden. 

Schermnaam
We raden je aan om je achternaam achterwege te laten of een schermnaam te gebruiken. Je kan je naam in Telegram veranderen door naar 'Settings' te navigeren en vervolgens op je eigen naam te klikken. 

Telefoonnummer
Omdat Telegram voornamelijk op mobiele telefoons wordt gebruikt, wordt er bij de installatie van Telegram naar je mobiele telefoonnummer gevraagd. We raden je aan om deze af te schermen van de buitenwereld. Dit kan in Telegram door te navigeren naar 'Settings', vervolgens op 'Privacy and Security' te klikken en daarna op "Phone Number' te klikken. 

Heb je het antwoord gevonden?